Ds. R.A. Schipper

 1. Moment v stilte
 2. Votum en zegen
 3. GK 166: 1 en 2 (Op bergen en in dalen)
 4. Wet
 5. Psalm 130: 2
 6. Gebed
 7. Doop Niels van der Wal
  • Formulier 3
  • Vragen
  • Kinderopwekking 185 (De Here zegent jou)
  • Toespreken gemeente
 8. Bijbellezing (DK)
  • Handelingen 17:1-10A
  • 1 Tessalonicenzen 1:1-10
 9. Psalm 117:1
 10. Kindmoment
 11. Opwekking 88
 12. Preek over 1 Tess 1:5-10
 13. GK 119: 1, 2, 5 (De kerk v alle tijden)

 14. Gebed
 15. Collecte
 16. LvK 456: 1 en 2 (Zegen ons Algoede)
 17. Zegen
  • LvK 456: 3Kinderkring: groep 3