Ds. R.A. Schipper

Welkom:

 • doop Tessanne: doop = water = schoonmaken. Stralend zuiver voor God.
 • God ziet op de wereld veel on-zuiverheid. Wij lijden eronder. Doen eraan mee. Van onszelf niet zuiver
 • Hoop = nieuwe wereld v God vol zuivere mensen

 1. Moment v stilte
 2. Votum en zegen
 3. Opwekking 672 (Heerser over alle dingen)
 4. Doop Tessanne Martha Kiewiet (d v Johan en Debian Kiewiet)
  • Formulier 3
  • GK 179A BEURTZANG (geloofsbelijdenis)
  • Doopvragen
  • GK 165 (Machtig God, sterke Rots)
  • Doopkaart
  • Toespreken gemeente
  • Gebed
 5. Bijbellezing: Openbaring 21:9 – 22:5
 6. Psalm 43: 3 en 4
 7. Preek
 8. Psalm 23: 1 en 3
 9. Gebed
 10. Collecte
 11. GK 111: 1 en 2 (Jezus leeft in eeuwigheid)
 12. ZegenKinderkring: groep 6