Ds. R.A. Schipper

Psalmen v Nu 121 (Ik sla mijn ogen)
Wet – versie 1 (n.a.v. de Bergrede)
Psalm 32: 1
Lezing: Matt 5:1-12
Psalm 40: 2 en 4
Meditatie Mattheus 5:6
Opw 770 (Hoe wonderlijk mooi)

Viering Avondmaal

 • Formulier 3
 • Gebed
 • Gezang 179B (Geloofsbelijdenis)

Tafel:

 • Uitnodigen + Opwekking
 • Stilte
 • Viering (brood en wijn / bediening in kerkzaal)
 • Lezen: Jes 53
 • Zingen: Psalm 130: 3 en 4

Gaande viering

 • LvK 360: 1, 2, 3 (Heer wij komen vol verlangen)
 • Gezang 155: 1 – 5 (God, enkel licht)
 • Dankzegging 2 (zie Formulier 2, pg 42)

Gez 68: 1 en 3 (Wij knielen voor uw zetel neer)