Ds. R.A. Schipper

 1. Moment v stilte
 2. Votum en zegen
 3. Psalm 47: 1 en 3 (God is koning / 1 Tess 5:12 = wie is de leider?)
 4. Gebed
 5. Genade verkondiging
 6. GK 91 (In het kruis ..)
 7. Intro op preek:
  • vorige weken: profiel v e levende gemeente
  • vreugde: samen onderweg naar de dag v J Chr
  • profiel ook: God behagen + beschadig je br/zr niet
 8. Bijbellezing: 1 Tessalonicenzen 2: 1-12 (WN)
 9. Psalm 96: 1 en 6
 10. Kindmoment
 11. GK 14: 1, 2, 3, 4 (De grote mensen durven niet)
 12. Preek over 1 Tess 5: 12-13
 13. LvK 442: 1, 2, 3, 4 (Jezus ga ons voor)
 14. Wet, Nieuwe leven: 1 Tessal. 5: 14-28
 15. Opwekking 687 (Heer wijs mij uw weg)
 16. Gebed
 17. Collecte
 18. Psalm 133: 1 en 3
 19. ZegenKinderkring: groep 1