Ds. R.A. Schipper

 1. Votum en zegen
 2. LvK 434: 1, 2, 3, 4, 5 (Lof zij de Heer)
 3. Gebed
 4. Intro op thema
 5. Lezen: Lucas 13: 10-20
 6. Psalm 72: 1 en 2
 7. Lezen: Lucas 13: 21-30
 8. Psalm 72: 7 en 10
 9. Preek over Bidden om Gods Koninkrijk (thema de Verre Naasten)
 10. GK 116 (O, koning hoor uw onderdaan)
 11. Gebed
 12. Psalm 67: 2 en 3
 13. Voor de kinderen/ouders: groeihandjes DVN
 14. Collecte
 15. GK 135: 1 en 2 (Stilte over alle landen)
 16. Zegen