Ds. R.A. Schipper

 1. Moment van stilte
 2. Votum en zegen
 3. Psalm 108:1
 4. Wet
 5. GK 157: 1, 2, 3, 4 (Vader, vol v vrees en schaamte)
 6. Gebed + voorbedes
 7. Lezing: Johannes 18:1-11 (EK)
 8. LvK 178: 1, 4, 5, 9 (Jezus, om uw lijden groot)
 9. Meditatie Johannes 18:11B (’Zou Ik de beker ..’)
 10. Psalm 22: 1 en 10
 11. Viering Avondmaal
  • welkom / gasten
  • Formulier 2 (pg 37vv)
  • Gebed
  • GK 123: 1, 2, 3 (Geloofsbelijdenis)
 12. Tafel
  • Uitnodigen + Opwekking
  • stilte
  • viering (brood en wijn / bediening in kerkzaal)
  • Lezen: Johannes 19: 28-30 (sterven v Chr)
  • zingen: GK 89: 1 (Jezus leven v mijn leven)
 13. Gaande viering
  • Opw 706 (Zie hoe Jezus lijdt voor mij)
  • Psalm 118: 1, 5, 8, 9, 10
 14. Dankzegging 2 (uit Formulier 2, pg 42)
 15. Collecte
 16. GK 123: 4 en 5 (‘k Geloof in God de H Geest)
 17. Zegen