Ds. R.A. Schipper

 1. Moment van stilte
 2. Votum en zegen
 3. LvK 432: 1 (Wat God doet)
 4. Wet en 1 Petr 2: 22-25
 5. Psalm 5: 1, 4, 5
 6. Gebed + voorbedes
 7. Lezing: Johannes 15:1-11 (AB)
 8. Psalm 63: 2 en 3
 9. Overdenking n.a.v. Joh 15: 4A ‘Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie’
 10. LvK 78: 1, 2, 3, 4 (Laat m’ in U blijven)
 11. Viering Avondmaal
  • Welkom / gasten
  • Formulier 2 (pg 37vv)
  • Gebed
  • GK 123: 1, 2, 3 (‘k Geloof in God de Vader..)
 12. Tafel
  • Uitnodigen + Opwekking
  • Kolossenzen 2: 13-14
  • Stilte
  • Viering (brood en wijn / bediening in kerkzaal)
  • Zingen: Psalm 79: 5 (Ps 79 = verzoening. V 5 = dank)
 13. Gaande viering
  • Opw 136: 1 en 2 (Abba Vader; de Nederlandse verzen!)
  • GK 107: 1, 2, 3, 4 (Ere zij aan God ..)
 14. Dankzegging 2 (pg 42)
 15. Collecte
 16. GK 123: 4 en 5
 17. Zegen