Ds. R.A. Schipper

Welkomsttekst
Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan (daarna volgen profetieën over de lijdende Knecht)
Jesaja 40:1-2

 1. Votum en zegen
 2. LvK 177: 1, 3, 4, 7 (Leer mij o Heer)
 3. Gebed
 4. Lezing: Mattheüs 27:45-54
 5. Psalm 69: 1, 3, 7
 6. Preek over Mattheüs 27: 51
 7. Opwekking 192 (Ik kom in uw heiligdom binnen)
 8. Lezen: Heidelb Cat Zondag 16
 9. GK 91 (In het kruis zal ‘k ..)
 10. Gebed
 11. Collecte
 12. GK 106: 1 en 3 (God in de hoog’ alleen zij d’eer
 13. Zegen