Ds. R.A. Schipper

 1. Moment van stilte
 2. Votum en zegen
 3. Opwekking 580 (Jezus Hij kwam)
 4. Viering HA
  • Formulier V (liturgieboekje, p 53)
  • Gebed
  • Gez 123: 1, 2, 5 (Geloofsbelijdenis)
 5. Tafel
  • Opwekking
  • Instellingswoorden brood en wijn
  • Moment stilte
 6. Gaande viering
  • Psalm 89: 1, 3, 4, 5, 6, 7
  • Dankzegging 2 (gebed, pg 56)
 7. Lezing: Matteüs 11: 20-30 (GK)
 8. Psalm 9: 1, 6, 7
 9. Preek over Matt 11: 29-30
 10. GK 162: 1 en 3 (‘k Heb geloofd en daarom)
 11. Gebed
 12. Collecte
 13. Psalm 9: 8 (slotlied = lied waarin we elkaar oproepen van Gods mildheid te getuigen)
 14. Zegen  Kinderkring: groep 5