Ds. R.A. Schipper

Pasen 2016

Welkomst-tekst uit OT
Hierom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel, mijn lichaam voelt zich veilig en beschut. 10 U levert mij niet over aan het dodenrijk en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien. 11 U wijst mij de weg naar het leven: overvloedige vreugde in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.
(Psalm 16:9-11)

 1. Votum en zegen
 2. LvK 215: 1, 2, 3 (Christus onze Heer verrees)
 3. Gebed
 4. Kindmoment (TH)
  • filmpje Zandtovenaar
  • Lied ‘De steen is weg’
 5. Bijbellezing: Lucas 9: 18-22 en 24: 1-8
 6. GK 94: 1, 2, 6 (In het vroege morgenlicht)
 7. Preek over Lucas 24: 5b-6
 8. Opwekking 575 (Jezus alleen)
 9. Nieuwe leven: 1 Petrus 4: 7-12
 10. GK 95: 1, 2, 3, 4 (Daar juicht een toon)
 11. Gebed
 12. Collecte
 13. NLB 634: 1 en 2 (U zij de glorie)
 14. Zegen

Kinderkring: groep 1