Ds. R.A. Schipper

 1. Moment v stilte
 2. Votum en zegen
 3. Psalm 65:1
 4. Wet / ons nieuwe leven:
  • Wet korte versie
  • Jak 3:13-18
 5. Psalm 65: 2
 6. Gebed
 7. Bijbellezingen (EK)
  • Jakobus 2: 19-23
  • Johannes 15: 9-17
 8. GK 174: 1, 2, 3 (Zo vriendelijk en veilig)
 9. Kindmoment
 10. Lied God heeft een plan met je leven
 11. Preek over Vriendschap – Jakobus 2:23
 12. Opwekking 616 (Houd me dicht bij U)
 13. Gebed
 14. Collecte
 15. Psalm 105: 1 en 5 (v 5 = ‘Abr zijn vriend’)
 16. ZegenKinderkring groep 3