Ds. R.A. Schipper

 1. Moment v stilte
 2. Votum en zegen
 3. Psalm 93:1 en 3
 4. Wet: Ex 20 + samenvatting (Matt 22:37-40)
 5. GK 58: 1, 2, 3 (Jezus zegt ..)
 6. Gebed
 7. Bijbellezing Genesis 18:1-22 (PH)
 8. Psalm 90: 1 en 6
 9. Preek over Gen 18:1-15
 10. GK 169: 1, 2, 5 (Van God nooit losgekomen)
 11. Bevestiging br Frank Aikema
  • Formulier (liturgieboek, pg 73) (gedeelten over ‘diakenen’)
  • Vragen
  • Zegen
  • Opwekking 472 (Blaas met de adem van uw Geest)
  • Toespreken diakenen + gemeente
  • Gebed
 12. Collecte
 13. Psalm 98: 4
 14. Zegen