Ds. R.A. Schipper

 1. Moment van stilte
 2. Votum en zegen
 3. Psalm 133:1 en 3
 4. Wet: versie 2 (auteur ds Brink)
 5. GK 37: 1, 4, 6 (Hoor, onze vader)
 6. Gebed + voorbedes
 7. Lezing: Marcus 10:32-45 (GK)
 8. Psalm 49: 2 en 5
 9. Preek voor kinderen, n.a.v. Marcus 10:43b-45 Vertaling Bijbel in Gewone Taal:
  Als je de belangrijkste wilt zijn, moet je de anderen dienen. 44 Als je de voornaamste wilt zijn, moet je de anderen dienen zoals een slaaf doet. 45 Want ook ik, de Mensenzoon, ben niet gekomen om over mensen te heersen. Ik ben er juist om mensen te dienen. Ik zal mijn leven geven om veel mensen te redden.’

 10. Opwekking 580 (Jezus Hij kwam)
 11. Viering Avondmaal
  • Welkom / gasten
  • Formulier 3 (pg 44vv) (NB paragraaf ‘één-zijn’: met Chr en elkaar)
  • Gebed
  • GK 179A Beurtzang! (Geloofsbelijdenis)
 12. Tafel:
  • Uitnodigen + Opwekking
  • Stilte
  • iering (brood en wijn / bediening in kerkzaal)
  • Lezen: Galaten 2: 19-21
  • Zingen: GK 68: 2 (Die ons gereinigd door uw bloed)
 13. Gaande viering
  • Psalm 34: 1, 2, 3, 7, 8
  • LvK 217: 1, 2, 3, 4 (Jezus leeft en ik met Hem)
 14. Dankzegging 2 (uit Formulier 2, pg 42)
 15. Collecte
 16. Nw LB 416: 1, 2, 3, 4 (Ga met God)
 17. Zegen