Ds. R.A. Schipper

 1. GK 105: 1 en 2 (In vuur en vlam)
 2. Votum en zegen
 3. GK 105: 8 en 9
 4. Gebed
 5. Bijbellezing: Efeziërs 1: 1-14 (AM)
 6. Psalm 86: 3 en 4
 7. Efeziërs 4: 25-32
 8. Opw 343 (H Geest van God ..)
 9. Preek over Ef 4:30
 10. NLB 675: 1 en 2 (Geest v hierboven)
 11. Apost. Geloofsbelijdenis
 12. Psalm 87: 3, 4, 5
 13. Gebed
 14. Collecte
 15. GK 118: 1 en 3 (God is getrouw)
 16. Zegen

 
Kinderkring, groep 6