Ds. R.A. Schipper | 8 mei | 09:00 uur

Votum
Zang: Opw 689 Spreek o Heer
Gebed
Intro 8e gebod
Zang: GK/Ps 119: 13 en 14
Bijbel:
– Lucas 12: 16 – 21
– Matt 6: 19 – 24
– Gewone Catechismus v&a 74
74. Waarom mogen wij niet stelen? Alles is van God. Wie steelt, steelt van God. Daarom gebruiken wij de aarde goed, betalen we eerlijk voor werk dat een ander voor ons doet en gebruiken we ons bezit om andere mensen te helpen. Wij volgen daarin onze Heer, die arm werd om ons rijk te maken.
Zang: Opw 805 Maak ons hart onrustig
Kindmoment
Zang: Opw 40 Zoek eerst het K’rijk
Preek
Zang: LB 912: 1, 2, 4, 6 Neem mijn leven
Gebed + Gebedspunten
Zang: Sela, Gebed voor de werkdag
Aankondiging collecte
Lezing: Apost Geloofsbelijdenis
Zang: Opw 790 God is mijn Herder
Zegen