Ds. R.A. Schipper

Liturgie themadienst jeugdkring: “Wall of Shame”


 1. Aankondiging van het thema
 2. Votum en zegen
 3. Gezang 149 (Zie ik sterren aan de hemel staan)
 4. Opwekking 518 (Heer U bent altijd bij mij)
 5. Gebed
 6. Filmpje over het thema
 7. Bijbellezing
  • Lucas 19: 1-10
  • Johannes 19: 16b-24
 8. Opwekking 680 (Mijn Redder)
 9. Kindmoment
 10. Preek over Johannes 19:24
 11. Na de preek zingen:
  • Opwekking 599 (Kom tot de Vader)
  • Opwekking 347 (Ik geloof ..) staand – geloofsbelijdenis
 12. Gebed
 13. Uitleg collectedoel
 14. Collecte
 15. Opwekking 770 (Ik ben die Ik ben)
 16. Zegen