Ds. R.A. Schipper

 1. Moment v stilte
 2. Votum en zegen
 3. Psalm 89: 1 en 3
 4. Gebed
 5. Bijbellezing: Mattheüs 13: 1-9 en 18-23
 6. Psalm 92: 7 en 8
 7. Kindmoment
 8. Gz 38: 1, 2, 3, 4 (‘k Stel mijn vertrouwen) CANON!
 9. Preek
 10. Opw 687 (Heer wijs mij uw weg)
 11. Gz 179A (belijdenis) BEURTZANG
 12. Gebed
 13. Collecte
 14. GK 37: 2, 3, 8 (Lied ‘Hoor onze Vader’)
 15. Zegen:

 
Kinderkring, groep 6