Ds. R.A. Schipper

 1. Moment van stilte
 2. Votum en zegen
 3. LvK 328: 1 en 3 (Here Jezus om Uw Woord)
 4. Viering HA
  * Formulier V (liturgieboekje, p 53)
  * Gebed
  * Apost geloofsbelijdenis (ouderling!)
  * Ps 117

 5. Aan tafel:
  * Opwekking
  * Instellingswoorden brood en wijn
  * Moment stilte

 6. Gaande viering
  * Opw 575 (Jezus alleen) BEURTZANG!
  * Dankzegging 2 (gebed, pg 56)

 7. Lezing: Amos 7
 8. Psalm 78: 16
 9. Preek over Amos 7:15
 10. GK 105: 1, 2, 8, 9 (In vuur en vlam)
 11. Gebed
 12. Collecte
 13. GK 70: 1, 2, 3 (Gij dienaars van Hem)
 14. Zegen
 15.  
  Kinderkring: groep 5