Ds. R.A. Schipper

 1. Moment v stilte
 2. Votum en zegen
 3. LvK 479: 1 en 3 (Aan U behoort o Heer ..)
 4. Schuldbelijdenis en genadeverkondiging (GK pg 674)
 5. Opwekking 472 (Blaas met de adem v uw Geest)
 6. Intro op preek (en Amos)
 7. Bijbellezing Amos 1:1-2 en 3:1-8 (ET)
 8. Psalm 5: 1, 3, 4, 5
 9. Kindmoment
 10. Opwekking 599 (Nog voordat jij bestond)
 11. Preek over Amos 3:2
 12. Psalm 25: 2 en 7
 13. Gebed
 14. Collecte
 15. Lezen: Filip 2:1-11 (ouderling)
 16. LvK 481: 1 en 4 (O grote God die liefde zijt)
 17. Zegen