Ds. R.A. Schipper

 1. Moment v stilte
 2. Votum + Zegen
 3. GK 166: 1 en 2 (Op bergen en in dalen)
 4. Gebed
 5. Lezingen:
  • Genesis 22:1-19
  • Hebreeën 11: 17 – 19
 6. Psalm 77: 3
 7. Preek
 8. Opw 717 (Stil, mijn ziel)
 9. Geloofsbelijdenis Nicea
 10. Psalm 105: 5 en 21
 11. Gebed
 12. Collecte
 13. GK 160: 1, 2 (Groot is uw trouw)
 14. Zegen