Ds. R.A. Schipper

Liturgie Joh 3:3 leerdienst Wedergeboorte

 1. Intro over thema
 2. Votum en zegen
 3. Psalm 51: 5 (een nieuw hart door Gods Geest)
 4. Gebed
 5. Lezing (EK)
  • Johannes 3:1-7
  • Nederl Geloofsbelijdenis art 24, alinea 1+2 (t/m ‘omdat zij alle door zijn genade geheiligd zijn’)
 6. Opwekking 472 Blaas met de adem van uw Geest
 7. Preek over Wedergeboorte
 8. Gebed
 9. Collecte
 10. GK 103: 1, 4, 5, 7, 9 (O Schepper Geest ..)
 11. ZegenKinderkring: groep 6