Ds. R.A. Schipper

 1. Welkom: thema (serie ‘Ervaren v God’ / in HS: waar bent U?’)
 2. Moment v stilte
 3. Votum en zegen
 4. LvK 479: 1 en 4 (Aan U behoort)
 5. Schuldbelijdenis-gebed (GK pg 674)
 6. Psalm 130: 2
 7. Genadeverkondiging: Hebr 10:19-23
 8. Psalm 130:4
 9. Bijbellezing: Psalm 77: 1-11
 10. Psalm 77: 1
 11. L: Psalm 77: 12-21
 12. Psalm 77: 4
 13. Preek over Ps 77
 14. Opw 717 Stil, mijn ziel (zin ‘wachten op de Heer’ = geduld met God)
 15. Gebed
 16. Collecte
 17. Aansporing tot chr leven: Jacobus 2:14-18 + 26
 18. LvK 457: 1 en 3 (Heilig Heilig; v 3 = verborgen en nabij)
 19. Zegen