Ds. R.A. Schipper

 1. Marcant – Sela ‘Wat een grote liefde’
 2. Votum en zegen
 3. Psalm 124: 1 en 3
 4. INTRO ‘De kerk is uit – vreemdelingen en priesters’
 5. Lezen = belijden: NGB art 27 (Enno Top)
 6. Psalmen voor Nu 84
 7. Gebed + voorbede
 8. Lezen: 1 Petr 2:9-12
 9. Preek
 10. Gebed
 11. Collecte
 12. GK 119: 1 en 4 (De kerk v alle tijden)
 13. Zegen