Ds. R.A. Schipper

 1. Welkom: thema (serie ‘Ervaren v God’ / in Pss: waar bent U?’ / vandaag: Wat wilt U?)
 2. Moment v stilte
 3. Votum en zegen
 4. Psalm 90: 1 en 2
 5. Wet + samenvatting
 6. GK 91 (In het kruis ..)
 7. Gebed
 8. Bijbellezing: Psalm 86 (PH)
 9. Psalm 86: 4 en 5
 10. Kindmoment
 11. Opwekking 429 (God wijst ons een weg)
 12. Preek over Ps 86:11
 13. Nieuw LB 903: 1, 2, 6 (Zou ik niet van harte zingen)
 14. Gebed
 15. Collecte
 16. Opw 687 (Heer wijs mij uw weg)
 17. Zegen