Ds. R.A. Schipper

 1. Votum en zegen
 2. Psalm 115: 1, 5, 6 (priesters = ‘huis v Aäron’, in pss toegezongen)
 3. INTRO ‘De kerk is uit – vreemdelingen en priesters’
 4. Lezen = belijden: NGB art 28 (JvdH)
 5. Psalm 135: 1, 11, 12 (priesters aanbidden)
 6. Gebed + voorbede
 7. Lezen: 1 Petr 2: 4-5 + 9-10 (JvdH)
 8. Preek
 9. Gebed
 10. Collecte
 11. GK 161: 1, 2, 3, 4 (Heer U bent .. // v 4 = uitgezonden en verstrooid als zaad v Gods Rijk)
 12. Zegen