Ds. R.A. Schipper H.A.

 1. Moment van stilte
 2. Votum en zegen
 3. Psalm 34: 8
 4. Gebed + voorbeden
 5. Intro (op project-thema HA)
 6. Lezen: Joh 19: 28-37 (RD)
 7. Met koor:
  *Themalied ‘Avondmaal’
  *Agnus Dei (Sela)

 8. Preek over Joh 19: 35-36
 9. GK 162: 1 en 2 (‘k Heb geloofd..)
 10. Viering HA
  * Formulier IV
  * Gebed
  * Apost geloofsbelijdenis
  * LvK 360: 1 Heer wij komen vol verlangen

 11. Aan tafel:
  * opwekking
  * instellingswoorden brood en wijn
  * moment stilte

 12. Gaande viering
  * Psalm 103: 1, 3, 4, 9
  * Dankzegging 2

 13. Collecte
 14. Met koor
  *Taizé Bless the Lord, Ps 103
  *Opw 194 (U maakt ons één)

 15. Zegen