Ds. R.A. Schipper

LvK 328: 1 en 3
Lezen: Spreuken 5:15-23, 1 Timotheüs 4:1-5
Ps 128: 1, 2, 3
Tekst: HC Zondag 41
LvK 473: 1, 5, 10 (‘Neem mijn leven, laat het Heer’)
Opw 580 (Jezus Hij kwam ..)
Gez 108 (Halleluja, eeuwig dank en ere)