Ds. R. Prins

 1. Votum en Groet
 2. Lied OW 589 – Ik wil juichen voor U, mijn Heer
 3. Geloofsbelijdenis
 4. Lied OW 407 – Hoe groot zijt Gij
 5. Gebed
 6. Bijbellezing Psalm 145
 7. Verkondiging
 8. Lied OW 586 – Heel de schepping geeft U eer
 9. Gebed
 10. Lied OW 672 – Heerser over alle dingen
 11. Collecte
 12. Lied psalm 150 (Psalm Project)
 13. Zegen