Ds. R. Prins

Welkom
Votum en groet
Lied LB 868 – Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere
Geloofsbelijdenis
Lied psalm 146 : 1, 4 en 8
Gebed
Lied GK06 149 – Zie ik sterren aan de hemel staan
Bijbellezing Handelingen 14, 8-20 (John L.)
Verkondiging
Lied LB 978 – Aan U behoort, o Heer der heren
Gebed
Lied psalm 67 : 1 en 2
Collecte
Lied OW 407 – Hoe groot zijt Gij
Zegen