Ds. R. Prins

 1. Welkom
 2. Votum en Groet
 3. Lied: LB 103c : 1, 3 en 5 – Loof de koning, heel mijn wezen
 4. Gods wil
 5. Lied: Psalm 116 : 1, 2, 5 en 9
 6. Gebed
 7. Bijbellezing: Marcus 5, 1-20 (Bea B.)
 8. Lied: Psalm 46 : 1 en 3 (versie De Nieuwe Psalmberijming)
 9. Verkondiging
 10. Lied: LvK 435 : 1, 4 en 5 – O verbreker aller banden
 11. Gebed
 12. Collecte
 13. Lied: Opw 366 – Kroon Hem met gouden kroon
 14. Zegen