19 juli 2020 | 10:00 uur | Ds R.A. Schipper

Liturgie

Mededelingen

Welkom

Votum en zegen

Zingen: LB 146C: 1 en 3  “Alles wat adem heeft love de Here”

Gebed

Bijbellezing: 1 Tessalonicenzen 5:1-28

Zingen: Johannes de Heer 840: 1, 2, 3  (Gezang 70 uit ons vorige Psalm-/kerkboek) “Gij dienaars van Hem”

Preek uit: 1 Tessalonicenzen 5:14

Zingen: GK 100: 1, 2, 3, 4

Lezen: Apostolische Geloofsbelijdenis

Gebed  en voorbeden

Zegen

Zingen: GK 238: 1, 2, 3 “Ik bouw op U”