Ld. A. de Koning

Aanbidding van God
1. Openingsbelijdenis (votum)
2. Groet van God
3. Zingen: GK (2017)213:1,2,3 ‘Eigenroem is uitgesloten’
4. Gods wil voor ons leven (1Johannes 1:5-10)
5. Zingen: Agnus Dei (Lam van God), Sela
6. Gebed
7. Kindermoment
8. Luisterlied: https://youtu.be/L2TFIkHuqVE
 
Luisteren naar God
9. Bijbellezing: Johannes 8:12-20
10. Verkondiging1
11. Zingen: Opw.595 ‘Licht van de wereld’
 
Danken
12. Gebed
13. Collecte
14. Zingen: GK (2017) 177: 1,2,3,4 ‘Heer, U bent mijn leven’
 
Uitzending door God
15. Zegen