Ds. R.A. Schipper

KOMEN

Stiltemoment

Votum en zegen

GK/Ps 92:1

 

BUIGEN

Wet, map versie 5

LB 130C: 1,2,3,4 = Psalmen voor Nu 130

Doop Mirjam Alieke (Mirjam, dochter v Roland en Gerieke)

  • Formulier 1, Alleen eerste deel ‘Over de doop’
  • Psalm 134: 3
  • Doop
  • Sela ‘In het water van de doop’
  • Aanspraak gemeente

 

HOREN

Lezing:

  • Exodus 10: 21-29
  • Mattheus 27:27-31 en 45-46

GK 237: 1, 2, 4   God enkel licht

Kinderen naar kring 1&2

Preek Ex 10:22-23

Opw 706         Zie hoe Jezus lijdt voor mij (NB de zin ‘het duister vlucht’)

Kinderkring terug

 

GEVEN

Gebed

Collecte

 

GAAN

Nwe Psalmberijming 36:2  (God is bron van licht)

Zegen