Ds. R. Sietsma | 20 november | 09:00 uur

Voor de dienst:
De mensen die we missen – Sela,
en verder: naar keuze van muziekgroep Marcant

0.Welkom en Mededelingen
1.Votum en groet
2.Lb (nieuw Liedboek) 705: 1,3,4 – Ere zij aan God,
3.Gebed
4.Opw. 640 ik hef mijn ogen
5.Wet van God – bijlage
6.Kindmoment met vertelling
7.Kinderlied: Je hoeft niet bang te zijn Opw. Kids 40 – Jan Visser
(daarna: kinderen gaan naar de Kring)
8.Lezen: 2Kor.12:1-10
9.Preek
10.Lb 1010 – Geef vrede, Heer, geef vrede
11.Gebed
12.Collecte
13.Lb 634 – U zij de glorie (2 coupl.)
14.Zegen