Ds. R. Sietsma

0.Welkom en mededelingen

00.Stil gebed

1.Votum en groet

2.Lied: Lb 314:1,3 – Here Jezus, om uw woord – O Gij glans

3.Gebed

4.Lezen: 2 Kronieken 33:10-20

5.Zingen: De Nieuwe Psalmberijming 51:1,4 – Heb medelijden – God spreek mij vrij

6.Lezing NGB art. 6

7.Tijdens de leerdienst, lezing van Manasse 1

8.Zingen: Lb Psalm 103a:1,2 – Loof nu, mijn ziel – Gij armen

9.Gebed

10.Collecte

11.Belijdenislied: GK 177 (geheel)

12.Bede om zegen, zegen en amen.