Ds. R. Telgenhof

1. Welkom
2. 9/11:03 Votum en Groet
3. Zingen Sela – Breng on samen
4. Eerste bijbellezing (Koninkrijkswoorden) uit Op. 19, 1 – 10 Voorlezer
5. Zingen PsalmenProject 103 – Loof de Heer mijn ziel
6. Gebed
7. Kindermoment over de bruiloft van Kana
8. Kinderen naar de kinderkringen
9. Tweede Bijbellezing uit Gen. 2, 18 – 25 + Joh. 2, 1 – 11 Voorlezer
10. Verkondiging over “Feest van overvloed”
11. Zingen Opw. 569 – Regeer in mij
12. Viering van het avondmaal
– Introductie van de viering
– Zingen Sela / Opw 737 – U nodigt mij aan tafel
– Geloofsbelijdenis
– De Tafelwoorden
– GAANDE VIERING
Muziek tijdens de viering, o.a. Opw. 688 en Ps 51
– Afsluitende woorden
13. Dank~ en Voorbedegebed
14. Collectemoment
15. Zingen Opw. 334 – Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen
16. Zegen