Ds. R. Telgenhof

Thema van de preek is: Welkom in Gods Wonderlijke Werkelijkheid
Ons idee over wat kan is erg bepekt. Die beperkingen heeft God niet.
Hij kan zelfs ons leven weer boven water brengen, ook als het
verdronken lijkt…..
 
1. Welkom

2. Zingen Ps. 121, 1 en 2

3. Votum (gezongen) en Groet

4. Zingen Ps. 121, 3 en 4

5. Lezen Koninkrijkswoorden uit Ef. 1, 3 – 14 en 3, 14 – 21

6. Zingen Opw. 672 – Heerser over alle dingen

7. Inleiding op de preek / Kindermoment: een drijvende bijl?

8. Gebed

9. Lezen Jes. 55, 6 – 9 en 2 Kon. 6, 1 – 7 (Enno T.)

10. Preek over 2 Kon. 6, 1 – 7

11. Zingen LB 885 – Groot is Uw trouw o Heer

12. Mededelingen en Voorbede

13. Collecte

14. Zingen slotlied LB 835, 1, 2, 3 en 4 – Jezus ga ons voor

15. Zegen