Ds. R. van Wijnen

 1. Votum, zegengroet en amen
 2. Liedboek 126:1,2 (Verwacht de komst des Heren)
 3. Gebed
 4. Lezen: Lucas 17:20 – 18:8
 5. Zingen: Liedboek 63: 1,2,3,4,5 (De Heer verschijnt te middernacht)
 6. Lezen: Daniël 7:7-14
 7. Tekst voor de preek: Lucas 18:8b
 8. Prediking
 9. Amenlied: Psalm 130:2,3,4
 10. Geloofsbelijdenis van Nicea
 11. Psalm 97:1,2,5
 12. Gebed
 13. Collecte:
 14. Psalm 76:3
 15. ZegenKinderkring: groep 6