Ds. S. de Bruine

1. Moment van stil zijn voor God
2. Votum en groet
3. Levensliederen ps. 41:4 en ps. 89:13 nieuwe psalmberijming
4. Gebed
5. Verkondiging n.a.v. het woordje AMEN (HC 52 antwoord 129) Fil. 4:4-7 en Fil. 3:14-21,
6. Kort gebed na de verkondiging
7. Belijdenis
8. Inzameling van de liefdegaven
9. Ps.106:14 en ps. 72:7 uit de nieuwe psalmberijming
10. Zegen