Ds. S.W. de Boer

 1. Votum/groet
 2. Ps. 92 : 1, 2, 3, 4, 7
 3. Gebed om de opening van het Woord
 4. Schriftlezing: Deuteronomium 30 : 1 – 14 (John vd H.)
 5. Zingen: Gz. 231 : 1 – 4 Maak muziek voor God de Vader
 6. Tekst: Deuteronomium 30 : 15 – 20
 7. Verkondiging
 8. Zingen: Opw. 599 (Nog voordat je bestond)
 9. Geloofsbelijdenis
 10. Zingen: Ps. 42a
 11. Gebed en voorbeden
 12. Collecte
 13. Zingen: Lb. 91a : 1 – 3 (Wie in de schaduw Gods mag wonen)
 14. Zegen