Ds. S.W. de Boer

Welkom
Votum en groet
Zingen: Ps. 121 : 1, 2
Gebed voor de nood van de wereld
Lezing van de wet (in de vorm van de bijlage)
Zingen: Ps. 121 : 3, 4
Schriftlezing: Matteüs 14 : 13 – 21
Zingen: Ps. 93 : 1, 2, 3
Tekst: Matteüs 14 : 22 – 33
Verkondiging
Zingen: Opw. 789 (U leert me lopen op het water)
Gebed en voorbeden
Collecte
Zingen: LVK 487 : 1, 2, 3 (De Heer heeft mij gezien en onverwacht)
Zegen