Ds. S.W. de Boer

Thema: Een groot hart en een klein hart.

 1. Votum/groet
 2. Zingen: Opw. 355
 3. Gebed om de opening van het Woord
 4. Inleiding op de schriftlezing
 5. Schriftlezing: Psalm 27
 6. Zingen: Ps. 3
 7. Tekst: Psalm 27 : 14
 8. Verkondiging
 9. Zingen: Ps. 27 : 1, 2, 5, 7
 10. Geloofsbelijdenis, zingen: Gz. 179a (in wisselzang)
 11. Gebed en voorbeden
 12. Collecte
 13. Zingen: Gz. 153 : 1, 3, 4
 14. Zegen