Ds. Th. Havinga

1. V en G

2. Z. Opw.194 (U maakt ons één)

3. Gebed

4. Wet

5. Z. Opw.350 (Vader, vol van vrees en schaamte)

6. L. Jozua 1:1-9

7 T. Jozua 1:9

8. Preek

9. Z. Opw.277 (machtig God, sterke Rots)

10. Gebed en voorbede

11. Collecte

12. Z. Liedb. 416:1,2,3,4 (Ga met God en Hij zal met je zijn)

13. Zegen