Ds. Th. Havinga

De Kandelaar (Assen zuid)

Votum en groet

Psalm 138 : 1 en 4 GK

Gebed

L. Filip. 1 : 1 – 11

T. Filip. 1 : 3 – 6

Preek

Liedboek 968 : 1, 2 en 5

Gebed

Gezang 177 : 1, 2, 3 en 4 GK

Collecte

Gezang 250 : 1, 2 en 3 GK

Zegen