Ds. Th. Havinga

1. Votum en groet
2. Zingen: LB 1005:1,2,5 (Zoekend naar licht)
3. Gebed
4. Wet
5. Zingen: Ps.125:1,4
6. Lezen: 1 Thess.4:13-18 (Philip H.)
7. Zingen: LvdK 93:4,5 (Bij ’t steken der bazuinen)
8. Lezen 1 Cor.15:50-58 (Philip H.)
9. Zingen: Opw.585 (Er is een dag)
10. Tekst: 1 Cor.15:54b-56a
11. Preek
12. Zingen: LB 769:1,2 (Eens als de bazuinen klinken)
13. Gebed
14. Collecte
15. Zingen: LB 766:1,2,3 (Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen)
16. Zegen