Ds. Th. Havinga

1. Votum en groet

2. Zingen: Psalm 84:1,2

3. Gebed

4. Wet

5. Zingen: Gezang 243:1,2,3,4 (Heer, ik kom tot U)

6. Lezen: Jozua 4 door Gera F.

7. Zingen: Liedboek 314:1,2,3 (Here Jezus, om Uw Woord)

8. Tekst voor de preek: Jozua 4:7b

9. Preek

10. Zingen: Gezang 167 (Machtig God, sterke Rots)

11. Gebed

12. Collecte

13. Zingen: Liedboek 425 (Vervuld van Uw zegen)

14. Zegen

Er is geen kinderkring in deze dienst