Ds. Th.J. Havinga

1. V en G
2. Z. Ps.98:1 en 2
3. Gebed
4. L. Maleachi 3:19-24 (Gerda K.)
5. Z. Ps.98:4
6. L. Lukas 1:5-17 (Gerda K.)
7. Z. Liedboek 118:1 en 2 (Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen)
8. T. Lukas 1:17
9. Preek
10. Z. Gezang 78:1,2,3 en 4 (Hoe zal ik U ontvangen)
11. Gebed
12. Z. Gezang 161:1,2,3 en 4 (Heer, u bent mijn leven) (= geloofsbelijdenis)
13. Collecte
14. Z. Liedboek 456:1 en 2 (Zegen ons, Algoede)
15. Zegen
16. Z. Liedboek 456:3