Ds Tj. van Dijk | 10 april | 11:00 uur

Votum
Openingslied Psalm 8A helemaal (GK2017)
Gebed
Bijbellezen: 2 Korintiërs 5 v 17 t/m 20
Tekst: 2 Korintiërs 5 v 21
Preek
Amenlied Gezang 140 v 2 en 3 (GK2006) Alzo lief had God de wereld / Dat heet grondelooz’ ontferming
Geloof belijden met Gezang 176 v 2, 3 en 4 (GK2017)
Gebed
Collecte
Slotlied Gezang 141 (GK2006) Dankt, dankt nu allen God / Die eeuwig rijke God / Lof, eer en prijs zij God
Zegen