Ds. Tj van Dijk

votumlied Gezang 133 v 1 (GK2006) De dag gaat open voor het Woord des HEREN
Groet
Amenlied op de groet Gezang 133 v 2 en 3 (GK2006) Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name / Door U geschapen om uit U te leven
Gebed
Bijbellezen Johannes 11 v 1 t/m 44
Zingen Psalm 96 v 1 en 2 (GK2017) Zing een nieuw lied voor God de HERE / Leer ieder volk zijn glorie prijzen
Preek + amenlied Gezang 114 v 1, 3 en 7 (GK2006) Jezus is mijn toeverlaat / ‘k Weet mij door de nauwste band / Kerk van God, wees zeer verheugd
Gebed
Collecte
Slotlied Opwekking 818 Op die dag
Zegen