Ds. Tj. van Dijk

 1. Votum = Psalm 121 : 1
 2. Groet
 3. Openingslied Psalm 19 : 1 en 4 GK
 4. Wet + Gezang 885 LB (beurtzang) Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader + refrein
 5. Gebed
 6. Bijbellezen: Romeinen 1 : 14 t/m 17 (Alke H.)
 7. Tekst: Romeinen 4 : 5-A
 8. Preek + amenlied Gezang 140 : 1 en 3 GK’06 Alle roem is uitgesloten / Dat heet grondelooz’ ontferming
 9. Gebed
 10. Collecte + slotlied Gezang 141 GK’06 Dankt, dankt nu allen God / Die eeuwig rijke God / Lof, eer en prijs zij God
 11. Lied met gebed om zegen
 12. Zegen